Facebook

Stagevacatures

Natuur en Milieu

Natuur en Milieu Watermanagement

Locatie: CUR Aanvang: Altijd
Doorlopend: Altijd Niveau:
Studierichting:

Watermanagement

Type bedrijf:

Meeloopstage met zelfstandige projectopdracht / afstuderen

Werkzaamheden:

Voor een organisatie die ervoor zorgt dat unieke en waardevolle Curaçaose attracties worden (her)ontdekt, (her) gewaardeerd, onderhouden en beschermd zijn wij op zoek gedreven en avontuurlijke student!

Door overvloedige regenval in de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de waterhuishouding van Curacao behoorlijk onder druk staat. Verwaarlozing van bestaande dammenstructuren, onzorgvuldige toekenning van landbouw / bouwgronden of illigale (ver)bouw, het niet rekening houden met bestaande rooien, het niet onderhouden van rooien, een verouderd rioleringssyteem etc. etc. hebben er toe bijgedragen dat bij overvloedige regenval, straten overstromen, huizen onder water komen te staan en in et geval van de laatste orkaan waarmee Curacao te maken heeft gehad zelfs mensen omkomen als direct gevolg van de overstromingen.

In samenspraak met het ministerie van DLVV en Dienst openbare werken is er een begin gemaakt met het inventariseren van bestaande dammenstructuren, de staat daarvan.

Dat is echter pas het topje van de ijsberg. Nu dient het project in een fase terecht te komen waarin er op een integrale wijze wordt samengewerkt tussen de verschillende stakeholders. Als basis daarvan zullen de problemen in deze bestaande systemen opgespoord en geanalyseerd moeten worden en ecologische of technologische oplossingen voor deze problemen gezocht moeten worden. Oplossingen moeten economisch en juridisch haalbaar zijn en binnen het beleid van de overheid passen. Het gaat daarbij dus uitdrukkelijk niet alleen om zicht te krijgen op de (technische / infrastructurele/ juridische, en sociaal maatschappelijke ) problemen en mogelijke oplossingen in de bestaande waterhuishouding maar in samenspraak met verschillende partijen komen tot een meer jarenplan met haalbare doelstellingen.

Ben je geïnteresseerd in deze stagevacature?
Schrijf je dan vrijblijvend in.
Tel: 005999 4626335

 

REAGEAR NU!