Facebook
home > Een indruk van onze Stagevacatures > Stagevacatures > Commercieel en administratief > Communicatieopdracht bij een onderwijsinstelling

Stagevacatures

Commercieel en administratief

Communicatieopdracht bij een onderwijsinstelling

Deze onderwijsinstelling verzorgt onderwijs op Curacao. In de loop der jaren heeft het bestuur van deze onderwijsinstelling ingezet op groei waarbij het karakter van het kwalitatief hoger onderwijs, leerlinggericht centraal is blijven staan.

Kenmerkend is dat studenten goed moeten kunnen in- en uitstromen in het onderwijssysteem van Nederland en dat de aansluiting daarbij gewaarborgd is en blijft.

Locatie: CUR Aanvang: Altijd
Doorlopend: Altijd Niveau:
Studierichting:

 Communicatie

Type bedrijf:

 projectstage met meewerkcomponenten

Werkzaamheden:

De organisatie heeft vastgesteld dat naast een hoge kwaliteit van onderwijs
goed-verlopende communicatie een belangrijke factor is. In dat kader krijgt de student verschillende opdrachten waaronder:

1. Onder begeleiding van een communicatiedeskundige wordt een alumni project
opgezet en onderzocht op welke wijze informatie van oud studenten kan worden
ingezet en welke rol deze kan spelen voor de informatiebehoefte van de nieuwe
leerlingen.
2. De student zal een project opzetten met betrekking tot de social media levendig
maken binnen de onderwijsinstelling. Er bestaat een facebook pagina maar daar wordt op het moment niks mee gedaan.
3. Nieuwe Media kan worden ingezet voor (oud) studenten en potentiële nieuwe
studenten kunnen worden geïnformeerd. Tevens zal de student daarbij de
periodieke nieuwsbrieven ontwikkelen, persberichten schrijven etc.
4. De student zal in ondersteuning van de communicatie deskundige een
functioneel ontwerp maken voor de website, denk daarbij aan;
doelgroepbeschrijving, doel van de website, structuur, content.
Een en ander leidt tot een overzichtelijk plan van aanpak, actieprogramma rondom de communicatieaspecten van het college. Op basis van de evaluaties zullen er
aanbevelingen worden gedaan voor verbetering.

Functie-eisen:
  • Creatief;
  • Teamplayer;
  • Sociaal;
  • Flexibel;
  • Initiatiefrijk;
  • Zelfstarter;
  • Georganiseerd;
  • Goed kunnen rapporteren;
  • Makkelijk met verschillende doelgroepen kunnen omgaan (docententeam, leerlingen, ouders, bestuur)
REAGEAR NU!