Facebook

Welke Opleidingen

Welke Opleidingen

Al vanaf het jaar 2000 verzorgt Wereldstage de meest uiteenlopende stages- en afstudeerprojecten op Curacao. In al die jaren zijn dan ook studenten met de meest uiteenlopende opleidingen op Curacao geweest. Ook wordt er contact onderhouden met tientallen scholen en universiteiten. 

Klik hiernaast op de link:

  • Welke opleidingen of,
  • Welke scholen en Universiteiten

Om te zien of jouw opleiding al vertegenwoordigd is geweest op Curacao. Aangezien we alle onze informatie door de jaren heen bij houden kan je altijd aan ons vragen wat voor een soort opdrachten er voor jouw opleiding zijn uitgevoerd. Komt jouw opleiding in de lijsten niet voor, dan is het voor Wereldstage een extra uitdaging om een passende stageplek te vinden.