Facebook

Stagevacatures

Onderwijs

Klasse-assistent

Voor de klas staan op deze kleine priveschool en kinderen leren en inspireren.

De student maakt in samenspraak met de groepsleerkracht observaties van de leerlingen, ondersteunt de groepsleerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van individuele en groepslessen. Daarnaast zal de je helpen bij het opzetten van lesprogramma’s gericht op klassikale activiteiten voor verschilldende leeftijdsniveaus en programma’s gericht op specifieke leeftijds- en ontwikkelingsniveaus. De prioriteit van deze stageperiode ligt in de kwaliteit van omgang met de kinderen en ouders.
 

Locatie: CUR Aanvang: Altijd
Doorlopend: Altijd Niveau:
REAGEAR NU!