Facebook
home > Stage Curacao > Opleidingen > Intervisie tijdens stage op Curacao

Opleidingen

Intervisie tijdens stage op Curacao

intervisie__1260722320.jpg

Intervisie
Het intervisieprogramma bestaat uit 3 bijeenkomsten van anderhalf uur in een stageperiode van 20 weken. Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 10 studenten (al dan niet van verschillende opleidingen) die zich in een vergelijkbare (stage)-situatie bevinden.

Programma:

  • Kennismaking tussen intervisiebegeleider en studenten;
  • Studenten maken een profielbeschrijving;
  • Introductie, oefenen en toepassen van de intervisie incidentmethode;
  • Het maken van afspraken rondom veiligheid, feedback, het stellen van verdiepingsvragen en reflectie;
  • Onder begeleiding wordt er gewerkt binnen de intervisiegroep met de casuistiek inbreng vanuit de studenten;
  • Bij een succesvolle afsluiting ontvangen de studenten een bewijs van deelname.
     

Kosten voor dit programma € 150,- per student.

Wat moet u hier voor doen?

Stap 1 Aanvragen
U wilt intervisie aanvragen voor uw student(en), maar u heeft nog vragen, neemt u dan contact op met:
Mail: Janneke Wijns
T. 005999 462 6335 
 
Stap 2 Aanmelden
U meldt een student telefonisch aan of via de volgende mail.

Stap 3 Terugkoppelen
Algemene informatie wordt naar u teruggekoppeld telefonisch of per email.
(dus geen vertrouwelijke / persoonlijke gegevens van de student die besproken worden tijdens de intervisie)

Stap 4 Afsluiting
Bij een succesvolle afsluiting ontvangt uw student een bewijs van deelname.

U begrijpt dat u te allen tijde contact met ons kan opnemen indien u vragen heeft over dit aanbod.