Facebook
home > Stage Curacao > Opleidingen > Vakinhoudelijke begeleiding

Opleidingen

Vakinhoudelijke begeleiding

stagebegeleiding__1260723041.jpg

Vakinhoudelijke begeleiding
Het blijkt dat in de internationale context van de stage de praktijk af kan wijken van de Nederlandse situatie waarin de student opgeleid wordt. De stagebegeleider vanuit het bedrijf is ook niet in alle gevallen opgeleid in het Nederlandse onderwijssysteem. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de stagebegeleider geen goede leermeester is. In de praktijk kan het zijn dat een steuntje in de rug de student ook op professioneel gebied een stapje verder binnen zijn stage kan helpen.

Wereldstage een netwerk opgebouwd van professionals die in staat zijn om deze begeleiding te geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over een aanzienlijke groep van Pensionado's. Dit zijn professionals uit Nederland met een enorme dosis aan opleidings- en praktijkervaring. Ex-ondernemers, bestuurders en leidinggevenden. Maar ook docenten en trainers uit het lokale onderwijs maken deel uit van dit netwerk.

Dit programma wordt aangeboden aan groepjes studenten met dezelfde opleidingsachtergrond en min of meer overeenkomstige stagepdrachten (waardoor studenten ook kunnen leren van elkaars vakinhoudelijke situatie). Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van een dagdeel. Dit programma kent echter ook een individuele component van 1 bedrijfsbezoek.

Let op: dit programma is niet ter vervanging van de begeleiding vanuit de opleiding, hooguit aanvullend!

Programma:

  • Individueel intake gesprek;
  • Kennismaking met de groep;
  • Plannen van je stage;
  • Relatie onderhouden me je stagebegeleider vanuit de opleiding ;
  • Identificeren van jouw collega's met "know-how" ;
  • Bedrijfsbezoeken met de groep;
  • Leren wat moet voor de opleiding in een omgeving die "anders" is;
  • Roeien met de riemen die je hebt, van "ze hebben hier alleen een hamer" tot "deze techniek hebben ze niet eens in Nederland".

Studenten die deelnemen aan dit programma kunnen ook ondersteuning inroepen bij individuele vakinhoudelijke problemen tijdens de stage. Dit programma wordt aangeboden voor studenten van uiteenlopende studierichtingen.

Kosten van dit programma bedragen € 150,- per student.

Wilt u een student aanmelden voor dit programma neemt u dan telefonisch contact op met Maarten de Jong (005999-462 6335)