Facebook
home > Stage Curacao > Opleidingen

Opleidingen

stage voor de wind, maar niet in uw vaarwater wereldstage voor opleidingen

Sinds de start van Wereldstage zijn er veel vruchtbare samenwerkingen ontstaan met HBO- en MBO-opleidingen in Nederland. In nauw overleg koppelen we studenten en bedrijven, evalueren we de kwaliteit van de stageplaatsen en treden we alert op als er iets mis gaat. Wereldstage begeeft zich echter nooit in het vaarwater van de opleiding. Wereldstage onderhoudt goede contacten met het onderwijsveld, ministerie van OC&W en verschillende studentenorganisaties.

De rolverdeling is helder. De opleiding selecteert de studenten die voor een buitenlandstage in aanmerking willen komen, terwijl Wereldstage optimale stageplaatsen werft op basis van de criteria van de opleiding en vanuit een uitstekende kennis van de markt ter plaatste. Tevens werkt Wereldstage met erkende leerbedrijven. Daarnaast organiseert Wereldstage alle randvoorwaarden die ertoe bijdragen dat de student goed aan de stage kan beginnen, van vergunning tot huisvesting en van vliegticket tot ontvangt en ophalen van het vliegveld.

Waar Wereldstage zich niet mee bezig houdt is de vakinhoudelijke begeleiding van stagiairs. Dit blijft het terrein van de opleiding en verklaart ook waarom stagecoördinatoren nog altijd hun zeer zinvolle bezoeken afleggen. Wel komt het regelmatig voor dat het stagebedrijf Wereldstage inschakelt om contact met de opleiding op te nemen om een probleem aan te kaarten of dat er op het verzoek van de opleiding geassisteerd wordt bij moeilijkheden. Wereldstage bevordert de zelfstandigheid van de student, maar is wel altijd bereid om problemen tijdens de stage op te lossen.

Wereldstage spant zich in om, samen met de opleiding en het stagebedrijf, de student een onvergetelijke stage ervaring te bezorgen. Met een dienstbare opstelling richting alle belangengroepen (student, ouders, stageverlenende organisatie en de opleiding) werken we hard om de juiste student op de juiste stageplaats te krijgen. Hierbij brengt Wereldstage ook 3 à 4 keer per jaar een bezoek aan de opleidingscontacten - dus hopelijk mogen wij u binnenkort begroeten!